Secretariaat : Stadswal 20d / 6851 CV Huissen / Tel. 026 325 62 97 / E-mail info@rijnstedeband.nl
Taptoe Huissen 2006, gezamenlijk met Batavorum.

Opleidingen
De Rijnstedeband heeft een samenwerkingsverband met een aantal gekwalificeerde docenten, zij zorgen ervoor dat je binnen 1 à 2 jaar als volleerd muzikant je plaats krijgt in het korps.
Er wordt altijd geluisterd naar jouw wensen en gekeken wat de mogelijkheden zijn om zo tot een passend opleidingsplan te komen.
Het behalen van een diploma behoort zeker tot de mogelijkheden maar wat ons betreft is dit niet noodzakelijk. Meest belangrijk is dat je plezier beleeft aan het maken van muziek en dat je goed je partij kunt spelen.
Een instrument krijg je in bruikleen van de vereniging en dat geldt ook voor het uniform.